Privacy Statement

Overheerlijkleven.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heb je vragen stuur me een berichtje of laat een reactie achter op een artikel van overheelijkleven.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Overheerlijkleven.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn website of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik ontvang jouw gegevens door middel van:

 • Een reactie op mijn blog 
  Op overheelijkleven.nl kun je onder mijn artikelen een reactie plaatsen. Je IP-adres wordt zichtbaar voor mij. Bij het plaatsten van een reactie kun je ervoor kiezen om je naam, website of e-mailadres te tonen bij het reageren. Deze informatie wordt beschikbaar voor alle lezers en blijft online staan bij het artikel. Je hebt ook de mogelijkheid om anoniem een reactie te plaatsen. In dat geval worden er geen persoonlijke gegevens zichtbaar voor andere lezers.
  Bewaartermijn: Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.
 • Een reactie via het contactformulier
  Op overheerlijkleven.nl kun je contact met mij opnemen door het contactformulier in te vullen.
  Wanneer je het formulier verzonden hebt, krijg ik daar een bericht van per e-mail.
  Mijn formulier geeft de minimale gegevens weer die ik nodig heb om jouw vraag of opmerking te beantwoorden.
  Wil je jouw naam niet aan mij kenbaar maken, dan kun je onder naam ‘anoniem’ invullen.
  Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt om een reactie aan jou te geven en niet voor andere doeleinden (bijv. nieuwsbrieven).
  Bewaartermijn: Ik zal jou gegevens nooit bewaren zonder toestemming. In principe wis ik jouw gegevens direct na beantwoording. Mocht het formulier toch bewaard blijven, zullen de gegevens maximaal een jaar bewaard blijven.
 • Google Analytics
  Met het statistiekprogramma Google Analytics kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op Overheerlijkleven.nl in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres (denk aan geslacht, locatiegegevens, type apparaat, soort internetbrowser, gegevens over jouw activiteiten op mijn website, jouw surfgedrag). De dienst heeft van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.
  Bewaartermijn: 2 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Overheerlijkleven.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder (op dit moment niet van toepassing)
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Overheerlijkleven.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Overheerlijkleven.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Overheerlijkleven.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Overheerlijkleven.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Overheerlijkleven.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
– Googly Analytics (zie kopje persoonsgegevens die ik verwerk)
– Social Media knoppen: op overheerlijkleven.nl staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.


Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Overheerlijkleven.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een schriftelijk (ook e-mail) verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door me een berichtje te sturen via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Overheerlijkleven.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie?

Overheerlijkleven.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Meer informatie over de privacywet vindt je op de website Autoriteitpersoonsgegevens.